קובי מידן – יתפרסם מועד בחוברת הפעילות החדשה

קובי מידן. קרדיט- איליה מלניקוב