משנכנס אב מרבים באהבה

דר מיכאל

שיעור בנושא "החטאים שבגללם ירושלים חרבה והחטאים שבזכותם ירושלים נבנית"
עם ד"ר מיכה גודמן סופר וחוקר המחשבה היהודית

יום רביעי| ו' באב| 18.7.18
התחלת שיעור 20:39

מרכז ברודט, צייטלין 22, ת"א
הכניסה חופשית