משה חרמץ

חזית ברוחב של כביש.

המערכה על הדרך לירושלים בתש"ח

רוחבו של כביש ירושלים- ת"א בשנת 1948 היה 6 מטרים בלבד ועדיין הוא מיקד את תשומת הלב של בן גוריון והפיקוד העליון בארץ. דרך סיפור זה נבחן את יחסו של בן גוריון לירושלים ונעמוד על מיתוסי הגבורה של לוחמי הפלמ"ח במערכה זו.

יום שלישי  5/6/18 בשעה 20:00

במרכז ברודט לתרבות יהודית.

צייטלין 22 ת"א

מחיר כרטיס  40 ש"ח  בטלפון 03-6954522