תיקון ליל הושענא רבה- לילה של לימוד ומוזיקת נשמה יהודית

ביום האחרון של חול המועד, הוא יום הושענא רבה, נוהגים להיות ניעורים בלילה ולעסוק בתורה ולהרבות בתפילה ובתחנונים, כי בו מסתיימים הימים שניתנו לישראל לעשות תשובה ונעשה חותם הדין למעלה.  בהתאם למסורת נקיים לילה של לימוד ומוזיקת נשמה יהודית לכבוד ליל החותם הגדול של ימי הדין.

21:00 הרב בנציון אלגזי- הושענא רבה, זמן החיתום

22:00 ביני לנדאו ולהקתו- מופע מיוחד של רגש וכוונה בתפילה לפתיחת הלב

בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית בעיריית תל-אביב יפו

יום שלישי, כ' בתשרי , 10/10/17 מהשעה 21:00
במרכז ברודט, צייטלין 22 ת"א
כרטיסים במחיר 40 ₪ בטל' 03-6954522

צילום ביני לנדאו: רעיה וורדי