הפיוט שנשכח

במסורת היהודית נאמרים פיוטים במהלך שבתות מיוחדות וימים טובים במהלך השנה. בעת האחרונה "הוגלו" פיוטים אלו לסוף המחזור והם אינם מופיעים עוד כחלק אינטגראלי מהתפילה. בקונצרט מוסבר זה ננסה להחיות מחדש את מסורת
אמירת הפיוטים.

בהשתתפות:
מכון תל–אביב לחזנות
חזנים אורחים:
אברהם ברנהולץ, דניאל כלטוב, יעקב משה סלומון ויעקב רובין.

הנחיה, ביאורים וניצוח: החזן נפתלי הרשטיק 

עיבודים ונגינה בפסנתר: ריימונד גולדשטיין

אודיטוריום מרכז ברודט
כרטיס ₪40 / ₪30 לסטודנטים (בהצגת כרטיס סטודנט)

כרטיסים בטל' 03-6954522